همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو در تاریخ 19 الی 21 آبان ماه 1394 در مرکز همایش های رازی برگزار گردید

20151110_092424 20151110_101316 20151112_100024 20151112_120450 20151112_131930