این گیربکس ماحصل ارتقاء تکنولوژی سیستم های انتقال قدرت می باشد که دارای قابلیت های زیر می باشد :

  • امکان انتقال گشتاور زیاد در یک فضای محدود و وزن کم

  • امکان ارائه نسبت های تبدیل بسیار زیاد

  • امکان اتصال سایزهای مختلف این مدل گیربکس به یکدیگر

  • دارای بازده مناسب در مقایسه با دیگر سیستم های انتقال قدرت

  • امکان ارائه با شافت خروجی توپر یا شافت هزار خاری

  • قابلیت نصب بر روی فلانچ یا پایه

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25 k26 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33 k34 k35 k36 k37 k38 k39 k40 k41 k42 k43