همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو

همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو در تاریخ 19 الی 21 آبان ماه 1394 در مرکز همایش های رازی توسط دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید. صنعت سازان اسپادانا به عنوان مجری چند طرح صنعتی در این حوزه، در این نمایشگاه شرکت کرده است.

اطلاعات تماس:

تلفن تماس با دبیرخانه: 44012521-051

وب سایت: پایگاه رسمی کنفرانس

ایمیل: cement@hsu.ac.ir

20151110_092424

20151110_10131620151112_100024 20151112_120450 20151112_131930
همایش صنعت سیمان