سمینار آموزش سیستم های انتقال قدرت 21 مهر ماه 1394 در ذوب آهن اصفهان برگزار گردید

جهت دریافت پاورپوینت ارائه شده در سمینار تماس حاصل فرمایید.

031-36642476

20151013_115014   20151013_115230