این مدل گیربکس یکی از پرمصرف ترین انواع گیربکس ها در صنعت می باشد و دارای قابلیت های زیر می باشد :

  • انتقال گشتاور زیاد در مقایسه با نمونه مشابه تولیدات دیگر

  • قابلیت استفاده از سه مرحله چرخ دنده که امکان ارائه نسبت های تبدیل بالا را در یک گیربکس می دهد

  • درگیری مناسب و دارای صدای کم

  • پوسته چدنی با مقاومت زیاد به جهت استفاده از شکل هندسی خاص

  • امکان نصب الکتروموتور به صورت فلانچ دار به گیربکس

  • دارای چرخ دنده های سنگ خورده

  • امکان نصب گیربکس با فلانچ

 

جدول ابعادی

18-2

جدول توان و گشتاور و نسبت های تبدیل گیربکس های مستقیم

19-18kw

19-25kw 19-37kw

19-55kw

20-75kw

20-1kw

21-1.5kw

21-2.2kw

22-3kw

22-4kw

23-5.5kw

23-7.5kw

24-11kw

24-15kw

24-22kw