26این گیربکس که یکی از کارآمدترین انواع گیربکس در صنایع انتقال مواد و همزن ها می باشد دارای قابلیت های زیر می باشد :

  • قابلیت نصب بر روی شافت خروجی گیربکس را داراست و مکانیزم چرخ دنده ها به صورت محورهای موازی طراحی شده است

  • این مدل گیربکس می تواند به صورن شافت توپر یا شافت تو خالی ارائه گردد

  • قابلیت نصب بر روی بدنه گیربکس را داراست

  • دارای چرخ دنده های سنگ خورده

  • قابلیت ارائه نسبت های تبدیل بالا در قالب سه مرحله چرخ دنده

 

جدول ابعادی

 

26-2

جدول توان و گشتاور و نسبت های تبدیل گیربکس های موازی

28-0.55kw

28-0.75kw

28-1.1kw

28-1.5kw

28-2.2kw

28-3kw29-4kw29-5.5kw

29-7.5kw

29-11kw

30-15kw

30-18.5kw

30-22kw

30-30kw31-37kw

31-45kw

31-55kw31-75kw

31-90kw

31-110kw