این گیربکس یکی از کارآمدترین انواع گیربکس در صنایع انتقال مواد و همزن ها می باشد و دارای قابلیت های زیر است :

  • این گیربکس دارای ظرفیت توان نامی بالا می باشد و با توجه به امکان استفاده سه مرحله چرخ دنده و دارای نسبت های تبدیل بالا می باشد

  • قابلیت نصب بر روی پایه در جهات مختلف

  • امکان جابجایی محورهای ورودی و خروجی در قالب S , Z

  • امکان ارائه شافت خروجی به صورت شافت توپر و توخالی

  • دارای چرخ دنده های سنگ حورده

 

جدول ابعادی

جدول توان و گشتاور و نسبت های تبدیل گیربکس های موازی

28-0.55kw

28-0.75kw

28-1.1kw

28-1.5kw

28-2.2kw

28-3kw29-4kw29-5.5kw

29-7.5kw

29-11kw

30-15kw

30-18.5kw

30-22kw

30-30kw31-37kw

31-45kw

31-55kw31-75kw

31-90kw

31-110kw